Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci: Zuzana Barčáková

IČO: 43624332

DIČ:1078437019

so sídlom: Sv. Alžbety 24,05971 Ľubica zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Kežmarok, č. živnostenského registra 710-9976

kontaktné údaje: Zuzana Barčáková, Sv. Alžbety 24, 05971 Ľubica

email: info@zuzanabarcakova.com


Kupujúci:
Meno: ......................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................
Kontakt: ..........................................................................................
Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar:.............................................................................................................................
Číslo objednávky:........................................................................................................
Dátum vytvorenia objednávky:...................................................................................
Popis tovaru:................................................................................................................
Dátum prevzatia tovaru:..............................................................................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa:.................................................................................
Číslo účtu/ kód banky:................................................................................................
Dôvod odstúpenia od zmluvy /nepovinné/: ...................................................................................................................................


Dátum:...................................... Podpis:......................................


Údaj o predajcovi a všetky potrebné údaje nájdete v hlavičke daňového dokladu - faktúry

Zostať v kontakte